Information

Inflyttning/avflyttning

Om du har sagt upp din lägenhet och det är dags att flytta ska du lämna lägenheten och hålla den tillgänglig för nästkommande hyresgäst, senast klockan 11.00 dagen efter att hyrestiden har löpt ut. Skulle tillträdesdagen infalla på en lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, ska det ske nästa vardag. Kom ihåg att lägenheten ska alltid lämnas väl städad.

Hyresbetalning

Hyresgästen skall erlägga hyra i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Normalt betalas hyran över bankgiro genom av hyresvärden tillhandahållen avi.

Extra nycklar

För att minska riskerna för att andra än de som bor i lägenheten skall få tillgång till lägenhetsnycklar måste hyresgästen beställa ev extranycklar genom hyresvärden. Utkvitterat antal nycklar skall återlämnas vid avflyttning. Saknas nycklar debiteras förutom nyckelkostnad även kostnad för cylinderbyte.

Uthyrning i andra hand

Det krävs alltid tillstånd för att en hyresgäst skall få hyra ut hela sin lägenhet i andra hand. Tillstånd skall i första hand sökas hos hyresvärden. Om hyresvärden inte samtycker till andrahandsuthyrningen kan tillstånd sökas hos hyresnämnden. Hyresnämnden lämnar normalt sådant tillstånd om hyresgästen inte själv har tillfälle att använda sin lägenhet och hyresgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen samt hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig andrahandsuthyrningen.

Överlåtelse

En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta lägenheten till annan person. Undantagna från denna regel är närstående, som varaktigt sammanbor med hyresgästen. I sådana fall kan hyresnämnden pröva tillståndsfrågan. Tillstånd ges om hyresvärden skäligen kan godta förändringen. Vid bodelning, äktenskapsskillnad eller hyresgästens död gäller att den andre maken får träda i hyresgästens eller dödsboets ställe om bostadslägenheten varit gemensam bostad för makarna. Liknande förhållanden gäller vid upplösning av sådant samboförhållande som avses i lagen om sambors gemensamma hem.

Balkongskydd mm

Balkongskydd, blomlådor och liknande får uppsättas på insidan balkongräcket eller efter anvisning. Denna anvisning är nödvändig då hyresvärden har ansvar för fastighetens utseende samt för att uppsatta föremål inte förorsakar skador på andra föremål eller personer.

Anslag och meddelande

Hyresgästerna äger ej rätt att uppsätta meddelanden och anslag i portar och entréer.

Installationer

Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el. Hyresvärden kan anvisa behörig installatör för t.ex. installation av tvätt- eller diskmaskin. Skulle du som hyresgäst själv införskatta och se till att en tvätt- eller diskmaskin blir inkopplad och det visar sig att läckage har uppstått, är det enligt lag hyresgästens ansvar att skadan blir åtgärdad.

Anmäl skada

Uppkommer skada i lägenheten med tillhörande utrymmen eller visar sig brist som ofördröjligen måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet icke skall uppstå, är hyresgästen skyldig att genast lämna hyresvärden meddelande om skadan eller bristen.

Hyresvärdens skadeansvar

Normalt skall hyresgästen kontakta företaget om något skall åtgärdas i lägenheten. Har hyresvärden och hans personal därvid varit vårdslösa så att skada uppstått, svarar dessa för skadan. I vissa fall blir hyresvärden inte ansvarig för skada som orsakats av dennes personal. Så är fallet om personalen utför privata uppdrag åt hyresgästen på dennes begäran.

Hyresgästens skadeansvar

Enligt hyreslagen skall hyresgästen ersätta hyresvärden för de skador som uppkommer i lägenheten genom hyresgästens eget vållande. Hyresgästen ansvarar även för skador i lägenheten som genom vårdslöshet eller försummelse förorsakats av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten t.ex. inneboende) eller som där utför arbete för hans räkning. För brandskada som han inte själv vållat är han dock ansvarig endast om han brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iakttaga. Exempel på skador som kan leda till ersättningskrav är: Ränder på tapeter efter möbler som stått mot tapeten, många borrhål efter spegelvägg Med symmetrisk hålbild, fettfläckar efter sängar som stått uppefter väggar etc. Exempel på skador som leder till ersättningskrav är: Borrning i kakel, klinker eller i kakel/klinkerfogar är absolut förbjudet, vid all sådan borrskada ställs ersättningskrav. Observeras bör att hyresgäst dock inte ansvarar för så kallat normalt slitage, som det åligger hyresvärden att med vissa tidsintervaller åtgärda utan extra kostnad för hyresgästen. Inträffar någon skada skall hyresvärden omgående meddelas, för undvikande av att skadan förvärras.

Visa hänsyn

Vi vill att alla våra hyresgäster ska trivas, därför är det viktigt att du visar hänsyn mot de i din närhet. Hög musik, hamrande och borrande vi olämpliga tider, återkommande störande fester, är exempel på oväsen som dina grannar inte ska acceptera. Det är klokt att meddela dina grannar i förväg om du ska ha fest. Visa extra hänsyn mellan kl 22 och 08.

Trapphus och Entréer

Ställ inga saker i trappan eller utanför dörren så som barnvagnar, cyklar grillar, leksaker etc. Dels för att dessa saker kan stå ivägen för andra men också för att det finns en hög brandrisk i t ex barnvagnar. Hjälp till att förhindra inbrott genom att aldrig ställa upp entrédörrar och att alltid låsa ex källardörrar.

Hemförsäkring

En hemförsäkring ger i många situationer ett bra skydd för en hyresgäst. Den gäller både vid skador på den egna egendomen och på hyresvärdens egendom. Den ger också ekonomiskt skydd vid inbrott. En hemförsäkring omfattar dessutom alla medlemmar i en familj. Bohuslänska Fastighetsbyrån kan erbjuda sina hyresgäster hemförsäkring genom Länsförsäkringar som tillval.

Katter och hundar

Många av oss gillar husdjur och vi har många hundar och katter som hyresgäster i våra hus. Men därmed är det inte sagt att alla gillar ditt husdjur, en del människor kan till och med vara rädda för andras hundar och katter. För allas trevnad ber vi dig som djurägare att visa respekt för dina grannar och besökare genom att ha koll på din hund eller katt. De får till exempel inte springa lösa i trappuppgångar, på gårdsplaner eller i planteringar. Särskilt viktigt är det att din hund eller katt inte är i närheten av barnens lekplatser. Som djurägare åläggs du dessutom ansvar enligt Hälsoskyddslagen och Lagen om tillsyn av hundar och katter.

Fågelmatning

Man får ej lägga ut mat till duvor, måsar och andra fåglar eftersom det drar råttor och möss till området.

Bilreparationer

Bilreparationer och lackering av fordon är EJ tillåtet att utföra på parkeringsplatser.

Antenner/paraboler

Antenner eller parabolantenner får EJ monteras någonstans på/i fastigheten.

Lägenhetsvisning

Vi hoppas naturligtvis att du ska trivas hos oss, men om du tänker flytta från din lägenhet och den är ledig för uthyrning är du som hyresgäst hos Bohuslänska Fastighetsbyrån AB skyldig att låta den visas för potentiella nya hyresgäster. I sådana fall kommer du och hyresvärden överens om en tid som passar för visning.

Besiktning

Hyresgästerna äger ej rätt att uppsätta meddelanden och anslag i portar och entréer.

Grillning på balkongen/uteplatsen

Grillning med öppen låga tillåts inte på grund av brandrisk. Grillning får ske med el-grill, så länge det inte stör grannarna.

Pooler och studsmattor

Under sommarhalvåret är det många som vill sätta upp en pool eller studsmatta på gräsmattan utanför sin lägenhet. Inom Bohuskänska Fastighetsbyråns bostadsområden är det inte tillåtet att sätta upp varken pool eller studsmatta. Anledningen till förbudet är dels olycksrisken/drunkningsrisken samt att vattenförbrukningen ökar kraftig.

El-abonnemang

Det är mycket som ska fixas när du flyttar in eller ur en lägenhet. En sak som kanske hamnar långt ner på ”att-göra-listan” är elen, men ack så skönt det är att ha ljus i lägenheten. Och det gäller dessutom att vara ute i god tid.

Tänk på det här när du flyttar in

  • Glöm inte att beställa el!
  • För information om hur det funkar, kontakta nätägaren Uddevalla Energi på tfn 0522-69 62 69;
  • Kontakta Ditt el-bolag senast 15 dagar innan inflyttning för att inte riskera att el-mätaren är avstängd på inflyttningsdagen. Stängd el-mätare kopplas in vardagar 08.00 – 15.30;
  • Eftersom elmarknaden i Sverige är avreglerad är det upp till dig vilket elbolag du väljer som leverantör. Gå in på www.elradgivningsbyran.se eller kontakta Uddevalla kommuns medborgarkontor på tfn 0522 – 69 60 00, så får du mer information om hur du väljer elleverantör.

Tänk på det här när du flyttar ut

  • Glöm inte att avbeställa el!
  • Avbeställningen ska göras i god tid före avflyttning.
  • Kontakta din elleverantör.

Källsortering

Detta får man lov att slänga i sopkärl för avfallspåsar

Brunt sopkärl (komposterbart avfall)

I det bruna sopkärlet lägger du allt matavfall.

Ex rester av fisk, kött, grönsaker, kaffesump, teblad, blomjord använt hushållspapper, servetter mm.
Var noga med att knyta påsen ordentligt när det är dags att slänga den.

Grönt sopkärl (brännbart avfall)

I det gröna sopkärlet lägger du allt brännbart avfall som inte duger till återvinning.
Ex blöjor, läder, textilier och plastleksaker.
Var noga med att knyta påsen ordentligt när det är dags att slänga den.

Plastpåsarna kan ha vilken färg som helst
Vi fortsätter att sortera vårt hushållsavfall i plastpåsar, av hygieniska och hanteringsmässiga skäl. Men du behöver inte tänka på vilken färg dina soppåsar har. Färgen är inte längre viktig eftersom du gör sorteringen när du lägger soporna i olika kärl.

Knyt dubbelknut! Inget löst avfall får slängas. Allt måste läggas i väl ihopknutna påsar så att de inte går upp.

Dessa kärl finns inte vid alla bostäder

Metall, plast , glas, papper och tidningar skall lämnas vid återvinningsstationer och inte i ovan kärl

För allas trevnad är det inte tillåtet att ställa ut sopor i trapphusen.

Skadedjur

Om du upptäcker skadedjur i din lägenhet är du välkommen att kontakta oss. Vi samarbetar med Anticimex.
Ni kan också gå www.anticimex.se för att få råd vad man själv kan göra. Telefonnummer 075 245 10 00